Χαρα (2012)

80 λεπτά, ασπρόμαυρη – γυρισμένη σε φιλμ 35mm
×
×