Τελευταια Πραξη (1996)

12 λεπτά, γυρίστηκε σε έγχρωμο φιλμ super16mm και blow - up 35mm.
×
×