Από το 1998 μέχρι σήμερα έχω πραγματοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Δεν αναφέρομαι σε επεισόδια που αποτέλεσαν μέρος μιας αντίστοιχης σειράς, αλλά σε μικρές ταινίες, διάρκειας από 30 δευτερόλεπτα μέχρι 45 λεπτά το καθένα, οι οποίες έπρεπε να έχουν αυτή τη διάρκεια είτε λόγω θέματος είτε λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού είτε απλώς επειδή δεν μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες.
Πολλές φορές ήταν αναθέσεις για κάποια αφιερωματική εκδήλωση ή κάποιες φορές αποτέλεσαν δικές μου πρωτοβουλίες για θέματα που με ενδιέφεραν πολύ.
Κάποιες φορές προέκυψαν από το αχρησιμοποίητο υλικό μεγαλύτερων ταινιών που είχα κάνει και το οποίο αξιοποιήθηκε και αυτονομήθηκε σε μια μικρότερη διάρκεια.
Μέσα από ένα όγκο παραπάνω από πενήντα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σταχυολογώ ορισμένες.

×
×